Meest gestelde vragen

Mijn account

Geef verlies of diefstal van uw pas zo snel mogelijk door aan onze klantenservice. Dit kan aan de balie of telefonisch via (020) 606 3606. We blokkeren dan uw oude pas en maken een nieuwe voor u aan.

Uiteraard kunt u gewoon uw inkopen blijven doen. Geef uw naam, voornaam en bedrijf door bij onze servicebalie in onze zelfbedieningsvestiging en u ontvangt van ons direct een dagpas.

U kunt bij de servicebalie in de zelfbedieningsvestiging een dagpas aanvragen als u klant bent. Dit doet u door uw voor- achter- en bedrijfsnaam te vermelden. Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen.

De toegangspas voor het Food Center Amsterdam wordt uitgegeven door FCA Beheer. Dit is de gemeentelijke organisatie die verantwoordelijk is vooor het beheer van het Food Center. De toegangspas is te verkrijgen in het kantoor van Food Center Amsterdam bij de hoofdingang aan de Jan van Galenstraat. Zorg ervoor dat u de volgende documenten bij u heeft:

  • Een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder dan zes maanden.
  • De branche vermeld op het uittreksel dient een relatie te hebben met food.
  • Een geldig legitimatiebewijs van aanvrager en/of gemachtigde.
  • De aanvrager dient op het uittreksel te zijn vermeld of in het bezit te zijn van een machtiging.

Als u op ‘accountgegevens’ klikt, ziet u een scherm met daarin uw accountnummer en drie velden. In deze velden kunt u uw wachtwoord zelf aanpassen. Het nieuwe wachtwoord bevestigt u met de knop ‘aanpassing bewaren’.

Het is niet mogelijk om uw klantnummer te wijzigen.