• Ruim assortiment en aanbiedingen
  • Volop inspiratie en oplossingen
  • Altijd een vestiging in de buurt

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33105432, inzake de website dekweker.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker door middel van het klantensysteem van de B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker en de verwerkingen via onze website dekweker.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker. U dient zich ervan bewust te zijn dat de B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van bedrijfsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt als klant van B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker, vragen we u om bedrijfs- en persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw bedrijfs- en persoonsgegevens kunnen ook door B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker worden gebruikt om u te informeren over producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker- mailing te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw bedrijfsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker. Wij verstrekken uw bedrijfsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw bedrijfsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Bewaartermijn

B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over het cookiebeleid van B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van B.V. Levensmiddelengroothandel De Kweker. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

​Deze privacy verklaring is het laatst gewijzigd op 6 november 2017