• Ruim assortiment en aanbiedingen
  • Volop inspiratie en oplossingen
  • Altijd een vestiging in de buurt

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de website van De Kweker is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding en instemming met deze voorwaarden. Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de web-en bestelsite de uiterste zorg wordt besteed, kan De Kweker niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Prijswijzigingen, fouten en/of uitverkocht zijn dan ook voorbehouden.

De op de website getoonde informatie wordt door De Kweker met zorg en aandacht samengesteld. Het is evenwel mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd niet volledig en/of onjuist is. De Kweker behoudt zich het recht voor om de website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. De Kweker wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

Aansprakelijkheid

De Kweker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website en/of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de website aanwezige informatie. De Kweker is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de website kunnen infecteren of het verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins.

Deze disclaimer is het laatst gewijzigd op 6 november 2017